Dnia 13 czerwca 2017 o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się XIII sesja Rady. Nie przybyli wszyscy Radni, jednak osiągnięte zostało wymagane quorum i można było bez problemu rozpocząć zaplanowany porządek obrad. Jednym z głównych tematów była kolejna zmiana uchwały budżetowej i przeniesienie środków na inne cele, a także omówienie sytuacji mieszkańców ulicy Legnickiej...

Dnia 25 kwietnia 2017 o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się XII sesja Rady. Przybyło 10 Radnych co dało wymagane quorum i można było bez problemu rozpocząć zaplanowany porządek obrad. Głównym tematem dyskusji była zmiana uchwały budżetowej i przeniesienie środków na inne cele, w tym na wsparcie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 58...

Dnia 1 lutego 2017 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się XI sesja Rady. Nie przybyli wszyscy Radni, jednak osiągnięte zostało wymagane quorum i można było bez problemu rozpocząć zaplanowany porządek obrad. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku odczytany został protokół z X sesji Rady. Gościem specjalnym sesji był Radny Miasta Gdańska, Pan Piotr Gierszewski...