Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 29 maja 2018r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XVIII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to trzecia sesja w 2018 roku. Głównym tematem sesji będzie dyskusja w sprawie przyszłej działalności budynku Gimnazjum nr 2 oraz opinii projektów do Budżetu Obywatelskiego 2019...

Zarząd Dzielnicy Siedlce przedstawi informację z realizowanych wniosków budżetowych w roku 2018.

Podczas dyskusji radni podejmą stanowisko Rady Dzielnicy dotyczące opinii projektów do Budżetu Obywatelskiego 2019.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.